Agility hos Sporthound!

Lanseras våren 2021!

Agility är en sport med fart och fläkt. Hunden ska, med hjälp av sin förare ta sig genom en bana med hinder på kortast möjliga tid. Här krävs en stor del mentalt arbete från förarens sida som måste planera hur denne ska dirigera hunden runt banan på bästa sätt. 

En klicker kan vara ett bra verktyg inom denna sport då det är många olika moment som ingår samt en hel den fjärrdiregering där det kan vara svårt att hinna koppla rätt beteende med en belöning. Med en "inklickad" hund kan du snabbt komunicera "rätt" till en hund på långt avstånd.  

Hos oss kommer ni att hitta allt från de minsta hjälpmedlen till möjligheten att komponera ihop en hel agilityplan. 

Har du önskemål om vad du vill ska finnas i utbudet hos oss? Det kan vara varumärken, något du sett i utlandet som inte finns i Sverige idag? Kanske en vän som producerar egna produkter hemma och är redo att växa. 

Klicka på "kontakta oss" för att lämna dina önskemål!

Varma hälsningar,

Filippa och Jonatan på Sporthound


x