Bruks,Tävlingslydnad och Rallylydnad hos Sporthound!

Lanseras vår/sommar 2021!

Bruks är en tävlingsgren som anordnas av Svenska brukshundsklubben (SBK). I grenen finns ett lydnadsmoment och ett specialmoment som föraren själv väljer.

Den obligatoriska lydnadsdelen innefattar bland annat fotgående, apportering, hopp och inkallning.

Specialmomenten som finns att välja är;

Spår: Där hunden ska följa vittringen av en människa.
Sök: Där hunden ska hitta människor i terrängen.
Rapport: Där hunden ska färas mellan två platser på kortast möjliga tid.
Patrull: Där hunden ska spåra (med hjälp utav luftvittring och ljud) människor inom ett givet patrulleringsområde.
Skydd: Hunden ska stoppa en flyende eller kraftigt hot mot föraren och hindra denna person från att lämna området.  

Tävlingslydnad (tidigare kallt lydnadsprov) är en annan gren som SBK anordnar. Här är det möjligt att tävla i fem klasser (inklusive startklass samt elitklass). Moment som kan hittas i de olika klasserna är bland annat; 

  • Fritt följ 
  • Platsliggning (med eller utan störning)
  • Fjärrdirigering
  • Apportering av vittringspinnar samt trä och metallaporter

Lydnaden handlar om ett harmoniskt samarbete där hund och förare jobbar i konstant samklang. 

Kursutbudet för dessa grenar är oändligt och är du intresserad av sporten rekommenderar vi att du tar kontakt med närmaste hundklubb. Där finns det med all säkerhet mycket stöttning och många kurser att välja mellan. 

Rallylydnad är en egen gren hos SBK där hunden, tillsammans med föraren tar sig igenom en kartlagd bana med 12-20 moment som ska utföras. Ofta är momenten hämtade ur traditionell lydnadsträning men i högre klasser finns även andra mer unika övningar.

Har du önskemål om vad du vill ska finnas i utbudet hos oss? Det kan vara varumärken, något du sett i utlandet som inte finns i Sverige idag? Kanske en vän som producerar egna produkter hemma och är redo att växa. 

Klicka på "kontakta oss" för att lämna dina önskemål!

Varma hälsningar,

Filippa och Jonatan på Sporthound

 


x