Bruks, Tävlingslydnad & Rallylydnad

Lanseras tidig vår 2021!

Bruksprov är ett antal olika grenar som anordnas av Svenska brukshundsklubben (SBK). Bland grenarna finns både lydnadsmoment och specialmoment.

Inom lydnadsmomenten ingår bland annat fotgående, apportering, hopp och inkallning.

Specialmomenten som finns är;

Spår: Där hunden ska följa vittringen av en människa.
Sök: Där hunden med hjälp utav doft ska hitta gömda figuranter i terängen.
Rapport: Där hunden ska springa mellan två platser på kortast möjliga tid.
Patrull: Där hunden ska spåra (med hjälp utav luftvittring och ljud) människor inom ett givet patrulleringsområde.
Skydd: Hunden ska stoppa en flyende person och avvärja kraftigt hot mot föraren.

Tävlingslydnad (tidigare kallt lydnadsprov) är en annan gren som SBK anordnar. Här är det möjligt att tävla i fem klasser (inklusive startklass samt elitklass). Moment som kan hittas i de olika klasserna är bland annat; 

  • Fritt följ 
  • Platsliggning (med eller utan störning)
  • Fjärrdirigering
  • Apportering av vittringspinnar samt trä och metallaporter

Lydnaden handlar om ett harmoniskt samarbete där hund och förare jobbar i konstant samklang. 

Kursutbudet för dessa grenar är oändligt och är du intresserad av sporten rekommenderar vi att du tar kontakt med närmaste hundklubb. Där finns det med all säkerhet mycket stöttning och många kurser att välja mellan. 

Rallylydnad är en egen gren hos SBK där hunden, tillsammans med föraren tar sig igenom en kartlagd bana med 12-20 moment som ska utföras. Ofta är momenten hämtade ur traditionell lydnadsträning men i högre klasser finns även andra mer unika övningar.

Produkter kommer inom kort, lämna gärna ett önskemål om vad du vill se under fliken "kontakta oss".

x