Drag

Lanseras vintern-vår 2021!

Drag är en sport som på sina håll har vuxit mycket de senaste åren. Sporten innehåller olika grenar som består av slädhundstil, nordisk stil och barmarksdrag. 
Underlagen och utrustningen varierar men den gemensamma faktorn är hundens glädje i att färdas med sin förare.

x