Personuppgiftspolicy

Det är viktigt för Sporthound.se, som ägs och drivs av Jofime AB, att du känner dig trygg när du anförtror oss med dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och använder våra tjänster. 

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Jofime AB (org. nr 559244-7139). 

I samband med att du lägger din order godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och erbjuda den service du kan förvänta dig av oss. 

Vilka personuppgifter vi samlar in
När du blir kund hos Sporthound.se samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, utlämningsställe och IP-adress. Det köpeavtal vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser gällande exempelvis leverans och betalning.

När du kontaktar kundservice samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig. 

Såhär använder vi dina personuppgifter 
Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss gällande exempelvis retur, byte eller reklamation. 

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter. Du kan när som helst  återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice.  

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part. 

De här personuppgifterna delar vi 

Betallösningar
Rättslig grund:  För att kunna fullfölja köpeavtalet. 
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna, Mondido Payments, Swish och Shopify Payments som kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning.

Transportbolag/Fraktbolag 
Rättslig grund:  För att kunna fullfölja köpeavtalet. 
Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Leverantörer  
Rättslig grund:  För att kunna fullfölja köpeavtalet.
Våra leverantörer tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Marknadsföring  & Analys
Rättslig grund:  Intresseavvägning 
För att kunna marknadsföra oss mot dig och visa våra produkter och erbjudanden både på vår sajt och genom samarbetspartners, delar vi uppgifterna om dig till våra samarbetspartners. De uppgifter vi delar är IP-adress, data som samlas in från cookies och liknande. För att marknadsföra oss använder vi oss av olika externa annonstjänster och samarbetspartners.

 Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies. 

Direktmarknadsföring 
Rättslig grund: Samtycke från kund 
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att kontakta vår kundservice.

Övriga 
Rättslig grund:  Intresseavvägning 
Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet eller om det krävs av myndigheter enligt lag. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten.

Samarbetspartners
Rättslig grund: Intresseavvägning
För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot våra samarbetspartners för trafik som har drivits genom deras kanaler, delar vi uppgifter med våra samarbetspartners såsom beställningsnummer och köpesumma. Uppgifterna delas endast för det syftet. 

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år. 

Såhär skyddar vi dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och för att fullfölja vårt åtagande mot dig.

Du har rätt att veta
Du har rätt att  ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Jofime AB samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig. Skicka din ansökan till Jofime AB, Skogstorpsvägen 14, 754 71 Uppsala eller via e-post till: kontakt@sporthound.se  

Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig. 

Jofime AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy när som helst för att åtgärda felaktigheter eller uppfylla nya juridiska och/eller tekniska krav. Så fort denna personuppgiftspolicy ändras kommer den att publiceras på hemsidan. 

x